Spoločenská zodpovednosť Toggle

Klienti

Pri poskytovaní našich služieb máme záujem na dlhodobých vzťahoch a spokojnosti klientov. Neustále zlepšujeme podmienky poskytovania našich služieb.
Veríme, že v neformálnejšom a diskrétnom prostredí sa klienti cítia pohodlne a príjemne.
Vybavenie prezentačnou technikou nám pomáha vizualizovať naše služby čo prispieva k efektívnejšej komunikácii a pochopeniu problematiky.

Partneri

K obchodným partnerom sa správame zodpovedne, čo im prejavujeme platbami faktúr v termíne splatnosti. Máme záujem na dlhodobých obchodných vzťahoch.
Od našich obchodných partnerov vyžadujeme rovnaký prístup a zodpovednosť v podnikaní.

Zamestnanci

V našej spoločnosti pracujú študenti alebo absolventi vysokých škôl, ktorí majú záujem o prácu v špičkovej advokátskej kancelárii.
Pracovné priestory sú vďaka ich konštrukcii a kvalitnému prevedeniu, príjemným miestom na prácu bez ohľadu na ročné obdobie.
Zamestnanci majú k dispozícii kuchynský kút s vybavením.
Naše pracovisko je nefajčiarske.
Dbáme na zdravú výživu našich zamestnancov, ktorým poskytujeme príspevky nad rámec našich zákonných povinností.

Životné prostredie

Naša spoločnosť sa rozhodla byť zodpovednou k prírodných zdrojov a vybavila kancelárie ventilátormi a nie klimatizáciami.
Separujeme odpad a tlačíme naše dokumenty, vždy keď je to možné, obojstranne.
Pristúpili na elektronizáciu celej spisovej agendy a práce kancelárie, s cieľom minimalizovať spotrebu papiera. Všetky použité papiere, pri zachovaní maximálnej bezpečnosti a dôvernosti recyklujeme.
Naša kancelárska technika spĺňa najmodernejšie štandardy s cieľom minimalizovať uhlíkovú stopu našej práce.
Klienti majú možnosť prezerania nami vyhotovených dokumentov v elektronickej podobe vďaka najmodernejším technológiám. V komunikácii s inštitúciami ako je Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, obchodný register, kataster nehnuteľností a iné využívame prednostne elektronickú komunikáciu.

Sponzorstvo

ZOO Bratislava
Naša advokátska kancelária sa v rokoch 2009 - 2014, zapojila do programu záchrany ohrozených druhov zvierat ZOO v Bratislave. Za podporované zviera sme si zvolili Ibisa posvätného (Threskiornis aethiopicus), o ktorého výživu a chov sa prostredníctvom nášho daru staráme.
Ibisa posvätného sme si nezvolili náhodou, v starovekom Egypte, bol ibis symbolom boha písma a múdrosti – Thovta. Thovt bol odborníkom na právo ľudské i božské, vykladačom pravdy a stvoriteľom rečníctva a vied.
Tak ako bol ibis symbolom múdrosti, práva a vedomostí, tak aj naša kancelária, má za cieľ byť pre svojich klientov symbolom poskytovania kvalitnej a efektívnej právnej pomoci.


ZOO Bojnice
Naša advokátska kancelária sa v rokoch 2011 - 2013 zapojila do programu adopcie zvierat ZOO v Bojnice. Za podporované zviera sme si zvolili Korytnačku lúčovú (Astrochelys (Geochelone) radiata), o ktorej výživu a chov sa prostredníctvom nášho daru staráme.
Korytnačku lúčovú sme si nezvolili náhodou, korytnačka patrí k vekovým rekordmanom, existuje viacero potvrdených správ o korytnačkách, ktoré sa dožili cez 100 rokov.
Tak ako je korytnačka symbolom dlhovekosti, tak aj naša kancelária, má za cieľ byť pre svojich klientov symbolom dlhodobého poskytovania kvalitnej a efektívnej právnej pomoci.

Vzdelávanie

Právne vzdelávanie
Od roku 2016 bezplatne vzdelávame žiakov základných a stredných škôl v oblasti práva, a to v spolupráci so Spoločenstvom poznania, o.z. Ponúkame otvorené prednášky na rôzne témy.

Podpora komunity

Od roku 2008 poskytujeme občianskemu združeniu Spoločestvo poznania, o.z., ktoré je zamerané na vzdelávanie, boj proti nenávisti a  netolerancii administratívne priestory, kapacity a bezplatnú právnu a inú pomoc.

V roku 2009 sme úzko spolupracovali s občianskym združením Pomoc obetiam násilia, kde sme poskytovali zdarma právne poradenstvo.
V roku 2009 a 2010 sme bezplatne spolupracovali s denníkom SME na službe www.staznosti.sme.sk.
V roku 2011 a 2012 sme bezplatne spolupracovali s portálom www.najmama.sk na právnej poradni.
Od roku 2011 poskytujeme bezplatné právne poradenstvo v projekte Srdce pre deti.
Od roku 2012 poskytujeme Mestskej knižnici Bratislava bezplatne časopisy s právnou tematikou do knižničného fondu.
Od roku 2012 poskytujeme bezplatnú právnu pomoc Detskému fondu Slovenskej republiky.

ikona Kariéra
Novinky:
ikona Klientská zóna