Referencie Toggle

 • Právne služby “na kľúč” rakúskemu klientovi pri ukončení podnikania v SR
 • Právne služby klientovi z oblasti spotrebného tovaru pri podnikateľskej činnosti
 • Vymáhanie a správa pohľadávok pre klienta z oblasti spotrebného tovaru v objeme viac ako 200.000,- Eur
 • Právne služby klientovi pri predaji výrobného areálu, vrátane zabezpečenia minimalizovania rizík nezaplatenia kúpnej ceny
 • Právne služby klientovi pri realizácii výstavby výrobných a kancelárskych priestorov a pri podnikateľskej činnosti
 • Právne služby klientovi podnikajúcemu v cestovnom ruchu a pri podnikateľskej činnosti
 • Právne služby jednému z najväčších predajcov osobných automobilov v SR
 • Právne služby klientovi z oblasti účtovníctva, fúzií, daní a poistenia pri podnikateľskej činnosti
 • Spolupráca s jedným z najväčších prevádzkovateľov internetových portálov v SR
 • Spolupráca s jedným z najväčších vydavateľov periodickej tlače v SR
 • Sme spoluautormi analýzy Podvody v biznise a možnosti nekalého podnikania, ktorá bola vypracovaná pre Podnikateľskú alianciu Slovenska.
 • Pre NARMSP sme vypracovali štúdiu Rodinné podnikanie na Slovensku.
 • Okrem vyššie uvedených prípadov naša kancelária zastupovala klientov pri nadobúdaní nehnuteľností, hypotékach, nájmoch, obchodných transakciách a súvisiacich oblastiach. V súčasnosti sú našimi klientmi miestne a zahraničné spoločnosti

ikona Kariéra
Novinky:
ikona Klientská zóna