Zmluvné vzťahy Toggle

Ponúkame komplexné služby v zmluvnom práve, ako občianskom, tak obchodnom, a to nie len jednorázovo ale aj formou dlhodobej spolupráce. Ide najmä o tieto oblasti:

 • ::  spisovanie občiansko-právnych zmlúv
 • ::  spisovanie obchodno-právnych zmlúv
 • ::  spisovanie zmlúv vo veciach prevodu nehnuteľností, vrátane autorizácie zmlúv
 • ::  spisovanie zmlúv vo veciach správy nehnuteľností
 • ::  spisovanie dohôd o urovnaní, zmeniek, záložných zmlúv
 • ::  spisovanie zmlúv o vecných bremenách
 • ::  vypracovanie komplexných právnych analýz
 • ::  spisovanie pracovných zmlúv
 • ::  spisovanie licenčných zmlúv
 • ::  spisovanie manažérskych zmlúv
 • ::  spisovanie zmlúv o profesionálnom výkone športovej činnosti
 • ::  spisovanie zmlúv o sponzorstve v športe

 

Mám záujem o Vaše služby Mám záujem o balík predplateného času

ikona Kariéra
Novinky:
ikona Klientská zóna