Stavba / developing Toggle

Poskytujeme komplexné právne služby v pozemkovom práve, a to nie len jednorázovo ale aj formou dlhodobej spolupráce. Ide najmä o tieto oblasti:
  •  ::  úprava hraníc pozemkov
  •  ::  vypracovanie a posudzovanie kúpno-predajných, darovacích a iných zmlúv k nehnuteľnostiam
  •  ::  zabezpečenie pozemkov pre investičnú výstavbu
  •  ::  príprava nehnuteľností pre investičnú činnosť
  •  ::  vypracovanie komplexných právnych analýz

 

Mám záujem o Vaše služby Mám záujem o balík predplateného času

ikona Kariéra
Novinky:
ikona Klientská zóna