Spotrebiteľské vzťahy Toggle

Ponúkame komplexné služby v spotrebiteľskom práve, a to nie len jednorázovo ale aj formou dlhodobej spolupráce. Ide najmä o tieto oblasti:

 

  • ::  právna pomoc spotreiteľom v oblasti spotrebiteľských práv
  • ::  zastupovanie spotrebiteľov v spotrebiteľských sporoch
  • ::  vymáhanie škody v spotrebiteľských sporoch
  • ::  zastupovanie pri poistných udalostiach, pred poisťovňou alebo súdom
  • ::  zastupovanie pri vymáhaní náhrady škody pri poskytovaní lekárskej starostlivosti
  • ::  zastupovanie pri vymáhaní náhrady škody pri poskytovaní akejkoľvek služby, alebo predaji tovaru


 

 

Mám záujem o Vaše služby Mám záujem o balík predplateného času

ikona Kariéra
Novinky:
ikona Klientská zóna