Podnikanie Toggle

Poskytujeme služby elektronickej komunikácie s obchodným registrom, daňovým úradom, súdmi, správou katastra. Máme zriadený prístup do elektronického súdneho spisu.

Ponúkame možnosť zriadenia virtuálneho sídla pre obchodné spoločnosti. V rámci tejto služby, ale aj osobitne vieme poskytnúť preberanie pošty, e-mailov, telefonátov a vedenia obchodných rokovaní v našej zasadačke, ktorá je vybavená prezentačnou technikou.

Ponúkame komplexné služby v obchodnom práve, a to nie len jednorázovo ale aj formou dlhodobej spolupráce. Ide najmä o tieto oblasti:

 • ::  zakladanie, zmena, zrušenie obchodných spoločností a družstva
 • ::  agenda obchodných spoločností a družstva
 • ::  prevody obchodného podielu a akcií
 • ::  obchodné zmluvy
 • ::  interné predpisy obchodných spoločností a družstva
 • ::  vymáhanie pohľadávok
 • ::  právo cenných papierov (najmä akcie, dlhopisy, zmenky a šeky)
 • ::  medzinárodné obchodné právo
 • ::  due diligence
 • ::  mimosúdne riešenie obchodných sporov mediáciou
 • ::  zastupovanie pred súdom v obchodných veciach
 • ::  asistencia pri rokovaniach a obchodných stretnutiach klientov
 • ::  vypracovanie komplexných právnych analýz
 • ::  zápis do RPVS
 • ::  GDPR a ochrana osobných údajov

Ponúkame komplexné služby  v oblasti autorského práva a priemyselných práv:

 •  ::  obchodné tajomstvo
 •  ::  práva autorov
 •  ::  autorské zmluvy a licencie
 •  ::  práva výkonných umelcov
 •  ::  práva výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
 •  ::  práva vysielateľov
 •  ::  zlepšovateľské právo
 •  ::  logo
 •  ::  ochranná známka
 •  ::  patenty
 •  ::  úžitkový vzor
 •  ::  dizajn
 •  ::  dodatkové ochranné osvedčenia
 •  ::  označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov
 •  ::  topografie polovodičových výrobkov 
 •  ::  správa duševného vlastníctva, ochrana pred zneužívaním zo strany tretích osôb
 •  ::  zastupovanie pred Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
 •  ::  zastupovanie pred EUIPO - Európskym úradom duševného vlastníctva

Ponúkame komplexné služby v pracovnom práve, najmä:

 •  ::  vypracovanie pracovných zmlúv a dohôd
 •  ::  výpoveď, okamžité skončenie pracovného pomeru a dohoda o skončení pracovného pomeru
 •  ::  žaloby na neplatné skončenie pracovného pomeru a nároky z neho
 •  ::  náhrada škody v pracovnom práve
 •  ::  ochrana zamestnancov v pracovnom práve
 •  ::  zabezpečenie pracovných povolení pre cudzincov
 •  ::  zastupovanie vo všetkých druhoch konaní pred súdmi a štátnymi orgánmi
 •  ::  vypracovanie komplexných právnych analýz

Ponúkame komplexné služby v spotrebiteľskom práve, najmä:

 •  ::  vypracovanie interných dokumentov a postupov
 •  ::  vypracovanie Všeobecných obchodných podmienok
 •  ::  zastupovanie pred súdmi a štátnymi orgánmi
 •  ::  zastupovanie pred SOI-kou
 •  ::  vypracovanie komplexných právnych analýz

V spolupráci s našim partnerom KPS Poradenské centrum, s.r.o. Vám ponúkame::

 • ::  vypracovanie podnikateľských plánov
 • ::  finančné analýzy podniku
 • ::  ekonomické poradenstvo podniku
 • ::  poistenie
 • ::  účtovníctvo
 • ::  znalecké posudky v odbore Ekonómia a manažment, odvetvie Účtovníctvo a daňovníctvo

Mám záujem o Vaše služby Mám záujem o balík predplateného času

ikona Kariéra
Novinky:
ikona Klientská zóna