Autorstvo / herectvo / duševné vlastníctvo Toggle

Ponúkame komplexné služby v oblasti autorského práva a priemyselných práv, a to nie len jednorázovo ale aj formou dlhodobej spolupráce. Ide najmä o tieto oblasti:

 •  ::  práva autorov
 •  ::  autorské zmluvy a licencie
 •  ::  práva výkonných umelcov
 •  ::  práva výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
 •  ::  práva vysielateľov
 •  ::  zlepšovateľské právo
 •  ::  logo
 •  ::  ochranná známka
 •  ::  patenty
 •  ::  úžitkový vzor
 •  ::  dizajn
 •  ::  dodatkové ochranné osvedčenia
 •  ::  označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov
 •  ::  topografie polovodičových výrobkov
 •  ::  správa duševného vlastníctva, ochrana pred zneužívaním zo strany tretích osôb
 •  ::  zastupovanie pred Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
 •  ::  zastupovanie pred EUIPO - Európskym úradom duševného vlastníctva

 

 

Mám záujem o Vaše služby Mám záujem o balík predplateného času

ikona Kariéra
Novinky:
ikona Klientská zóna