Veriteľ / dlžník Toggle

Ponúkame komplexné služby v oblasti správy a vymáhania pohľadávok, a to nie len jednorázovo ale aj formou dlhodobej spolupráce. Ide najmä o tieto oblasti:


    záložné právo, zmenka, zabezpečovací prevod práv, uznanie dlhu a iné

  • ::  vymáhanie pohľadávok
  • ::  správa pohľadávok
  • ::  zabezpečovacie právne úkony 
  • ::  vypracovanie analýzy správy pohľadávok vrátane návrhu zmien

 

Mám záujem o Vaše služby Mám záujem o balík predplateného času

ikona Kariéra
Novinky:
ikona Klientská zóna