Občan / občianka Toggle

Ponúkame komplexné služby v občianskom a spotrebiteľskom práve, a to nie len jednorázovo ale aj formou dlhodobej spolupráce. Ide najmä o tieto oblasti:

 • ::  spisovanie občiansko-právnych zmlúv
 • ::  náhrada škody /poistné udalosti, úrazy a pod./
 • ::  ochrana osobnosti
 • ::  medzinárodné právo súkromné
 • ::  zastupovanie pri sporoch v občiansko – právynch konaniach
 • ::  vypracovanie komplexných právnych analýz
 • ::  právna pomoc spotrebiteľom v oblasti spotrebiteľských práv
 • ::  zastupovanie spotrebiteľov v spotrebiteľských sporoch
 • ::  prevod vlastníckych práv
 • ::  držba a vydržanie
 • ::  záložné právo
 • ::  vecné bremená
 • ::  úprava hraníc pozemkov
 • ::  vypracovanie a posudzovanie kúpno-predajných, darovacích a iných zmlúv k nehnuteľnostiam
 • ::  zastupovanie pred súdmi a štátnymi orgánmi
 • ::  príprava nehnuteľností pre investičnú činnosť
 • ::  právo sociálneho zabezpečenia
 • ::  ústavná sťažnosť
 • ::  vypracovanie komplexných právnych analýz
 • ::  právo pre športovcov

 

Mám záujem o Vaše služby Mám záujem o balík predplateného času

ikona Kariéra
Novinky:
ikona Klientská zóna