Manželka / manžel, družka / druh, partner / partner Toggle

Ponúkame komplexné služby v oblasti rodinného práva a občianskeho práva, a to nie len jednorázovo ale aj formou dlhodobej spolupráce. Ide najmä o tieto oblasti:

  • ::  zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva
  • ::  zastupovanie v konaniach podľa zákona o rodine a občianskeho zákona
  • ::  zastupovanie v rozvodovom konaní
  • ::  vymáhanie výživného medzi manželmi
  • ::  vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
  • ::  poradenstvo v oblasti rodinného práva
  • ::  vymáhanie výživného pre maloleté deti úprava majetkových vzťahov pred uzatvorením manželstva
  • :: spisovanie plných mocí
  • ::  adopcia

 

Mám záujem o Vaše služby Mám záujem o balík predplateného času

ikona Kariéra
Novinky:
ikona Klientská zóna